Beskrivelse inn her.

Hovedprinsippene i Pilates

  •  Fokus – konsentrasjon
  •  Sentrering – hver bevegelse starter i mageregionen
  •  pust – samsvar mellom pust og bevegelse
  •  kontroll og presisjon –økt kroppsbevissthet
  •  flyt mellom øvelse –bedret flyt i bevegelsene

It's the mind that controls the body

(J.H. Pilates)