Beskrivelse inn her.

Kriterier for å delta på kurset er god fysisk form, grunnleggende anatomikunnskap. Du bør ha trent Pilates matte slik at du minimum er på litt øvet nivå. Det er en fordel med bakgrunn som, treningsinstruktør, dansepedagog, fysioterapeut eller lignende, men ikke et kriterie.

Søknad sendes til hanne@pilatesstudio.no eller pr.post Pilates Studio, C/o Hanne Koren Bignell, Brevikmyra 33, 1555 SON