Beskrivelse inn her.

Modulene:

1A Klassisk Pilates Matte 1&2;                                              7 dager 42 timer

1B Klassisk Pilates Reformer 1&2;                                         6 dager 36 timer

1C Klassisk Pilates Cadillac, Chairs & Barrels 1;                      2 dager, 12 timer

2A Klassisk Pilates Matte 3;                                                  3 dager, 18 timer

2B Klassisk Pilates Reformer 3;                                             3 dager, 18 timer

2C Klassisk Pilates Cadillac, Pedi-pull, Chairs & Barrels            4 dager, 24 timer

3C Klassisk Pilates Cadillac, Pedi-pull, Chairs & Barrels            3 dager, 18 timer 

Hver modul har sitt kriterie for deltakelse, antall timer å observere,  øvningsundervisning, egentrening og sin egen eksamen. 

Vennligst se hver enkelt modul for nærmere informasjon og kursklanderen for neste kurs.